ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΑΪΟΣ – 10/6 11/6 – 30/6 1/7 – 15/7 16/7 – 30/8 1/9 – 15/9 16/9 – 30/9
ΔΙΚΛΙΝΟ STANDARD GREEN 45€ 55€ 60€ 70€ 60€ 45€
ΔΙΚΛΙΝΟ STANDARD BEIGE  40€ 50€ 55€ 60€ 50€ 40€
ΔΙΚΛΙΝΟ STANDARD PURPLE  45€ 55€ 60€ 70€ 60€ 45€
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 2 ΧΩΡΩΝ DELUXE PETROL  95€ 100€ 110€ 130€ 120€ 100€
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ SUPERIOR YELLOW  45€ 55€ 60€ 70€ 60€ 50€
 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 2 ΧΩΡΩΝ DELUXE TIRQUAZ  90€  95€  100€ 120€ 110€ 90€
 ΔΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR PEANUT  50€ 60€ 65€ 75€ 65€ 60€